Băng rôn là gì

Băng rôn là gì ??? Trong cuộc sống hiện nay để quảng bá một sản phẩm, dịch vụ, hay một thông điệp nào đó đến với mọi người thì Băng rôn có thể nói là ưu tiên sử dụng hàng đầu để truyền tải và quảng cáo. Vậy Băng rôn là gì?Và Băng rôn được sử…