Một dự án treo băng rôn quảng cáo ngoài đường tại Tân Bình ( HCM  )

Treo băng rôn quận 2

Treo băng rôn quận 2 tuy là địa điểm khá vắng người nhưng đây cũng là nói tập trung đông đúc các công ty tư nhân và công ty đầu tư nước ngoài. Ở đây có rất nhiều con đường lước nối liền với quốc lộ chính vd: Xa Lộ Hà Nội, đây là tuyến…